ANBI

ANBI-status

De Begijnhofkapel heeft de status ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’, kortweg ANBI. Deze status brengt met zich mee dat donaties voor de inkomstenbelasting aftrekbaar zijn.

Algemene gegevens

Officiële naam: Rectoraatskerk HH. Joannes en Ursula
Adres pastorie:
Nieuwezijds Voorburgwal 373
Postcode: 1012 RM
Plaats: Amsterdam
Website: www.begijnhofkapelamsterdam.nl
E-mail: info@begijnhofkapelamsterdam.nl
Telefoonnummer: 020-6221918 020-6221918 020-6221918

Rekeningnummer Begijnhofkapel:
NL48 RABO 0324 6880 67
t.n.v. Vriendenkring Begijnhofkapel, Amsterdam
BIC: RABONL2U

RSIN / Fiscaal nummer: 0020609411 (hetzelfde nummer als van het RK Kerkgenootschap)

Doelstelling:
Het functioneren als rectoraatskerk binnen de Rooms-Katholieke Kerk

Kerkbestuur

Pater Pieter van Wijlick sss (voorzitter)
Stephanie Dransfeld (penningmeester)
Mark de Vries
José Huijberts
Erica Eitjes
Hans Moltmaker

Contactgegevens bestuur:
Joannes en Ursula Raad
p/a Nieuwezijds Voorburgwal 373
1012 RM Amsterdam

Beleidsplan:

- Alle parochieactiviteiten
- Promoten van het 'Mirakel van Amsterdam' en de 'Stille Omgang'
- Vormgeven aan Sacramentsdag en Sacramentsprocessie
- Biechtgelegenheid
- Overdag openhouden van de kapel
- Het geven van cursussen

Verslag van de activiteiten in 2017

+ Liturgische activiteiten, waaronder
- Vieringen:
Algemene informatie vieringen
Vieringen op zon- en feestdagen
Kinderwoorddienst
Gezinsvieringen
- Eerste Communie: op 14 mei deden zeven kinderen hun Eerste Communie
- Vormsel: op 3 december kregen vier kinderen het H. Vormsel

+ Kindjewiegen: op 26 december is elk jaar het kerstspel Kindje Wiegen
+ 'Mirakel van Amsterdam' en de 'Stille Omgang'
De Mirakelweek was in 2017 van woensdag 15 tot zondag 19 maart. De Stille Omgang was in 2017 op 18 maart.
+ Sacramentsdag en Sacramentsprocessie
De Sacramentsweek was in 2017 van donderdag 15 juni t/m zondag 18 juni. Sacramentsdag was op 15 juni, er was toen ook een Sacramentsprocessie over het Begijnhof
+ Feestdag van Julien Eymard, dit jaar gevierd op vrijdag 28 juli. Eymard is de stichter van de sacramentijnen.
+ Biechtgelegenheid
+ Overdag openhouden van de kapel

+ Cursussen
Ieder jaar zijn er cursussen voor de verschillende leeftijdsgroepen
Kinderen
Tieners
Jongvolwassenen
Senioren
Alle leeftijden
- De activiteiten zijn allemaal te vinden op de website.

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen sluiten nauw aan bij de jaarrekeningen over de voorgaande jaren. Het 'kerk-zijn' vertoont een grote mate van continuiteit: de pastorale beroepskracht verrichten zijn werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

Beloningsbeleid
In 2017 was een persoon in loondienst, de rector. De organist en dirigent ontvangen een vergoeding volgens cao. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding of beloning voor hun werk.