Cursus, catechese en spiritualiteit

Jongerengespreksgroep (18-40 jaar)

Er zijn 16 afzonderlijke avonden ter verdieping van ons geloof. We willen de basiselementen behandelen van het katholiek geloof vanuit de H. Schrift en met de Catechismus van de Katholieke Kerk en die voor de jongeren de zgn. Youcat, evenals catechetische films op DVD.
Na de inleiding, gevolgd door een uitwisseling, wordt elke avond afgesloten met 20 minuten aanbidding. Aansluitend is er de mogelijkheid om nog even na te praten tijdens een drankje.
Begeleiding: Mgr. Jan van Burgsteden sss, Gerard Wijers sss en Aad van Ruiten sss.
Tijd: 20:00 -22:00 uur
Vergoeding: per avond € 3,-
Data: maandagen (2017) 25 sept., 9 okt., 23 okt., 6 nov., 20 nov. en 11 dec.
maandagen (2018) 8 jan., 22 jan., 5 febr., 26 febr., 12 mrt., 9 apr., 23 apr., 7 mei, 28 mei en 11 juni
Maaltijd ter afsluiting: maandag 25 juni 2018.

Bezinningsmomenten Eucharistische spiritualiteit

Veel mensen zoeken naar een spiritualiteit om hun christelijk engagement in het dagelijks leven te verdiepen. Het komend seizoen zullen we aandacht besteden aan de wisselwerking tussen leken-gelovigen en ordes en congregaties. De leefregel van de Sacramentijnen zegt: “Opdat zij zich in heel hun leven en in al hun werkzaamheden door de Eucharistie laten inspireren”. Zo is er voor leken die in het charisma van Pater Eymard (1811-1868) willen delen een regel voor Eucharistisch Leven.
Begeleiding: Aad van Ruiten sss
Tijd: 19:30 – 21:00 uur
Vergoeding: € 18,-
Plaats: Pastorie Begijnhofkapel
Data: 2e woensdag van de maand (2017) 13 sep., 11 okt., 8 nov.
2e woensdag om de maand (2018) 10 jan., 7 mrt. (eerste woensdag), 9 mei

Bezinningsbijeenkomsten senioren (vanaf 60 jaar)

Ook dit seizoen komen we weer bij elkaar om te praten over onderwerpen rond geloofsbeleving en het ouder worden. We gaan met elkaar in gesprek en delen onze ervaringen. Er is ook plek voor de actualiteit.
Begeleiding: José Huijberts
Tijd: 10:00 - 12:00 uur
Vergoeding: € 27,-
Plaats: Pastorie Begijnhofkapel
Data: woensdagen (2017) 6 september, 4 oktober, 1 november
woensdagen (2018) 3 januari, 7 februari, 7 maart, 4 april, 2 mei, 6 juni

Rond het Woord van Leven

“Zij legden zich ernstig toe op de leer van de apostelen, bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van het brood en in het gebed” (Hand. 2,42). De eerste christenen hebben een voorbeeld nagelaten. De meditatie van
het maandelijkse “Woord van Leven” kan ook ons inspireren als bron van bezinning en uitwisseling. We willen delen wat het Woord in ons leven doet. Begeleiding: Aad van Ruiten sss
Tijd: 20:00 - 21:30 uur
Vergoeding: € 30,-
Plaats: Pastorie Begijnhofkapel
Data: 3e dinsdag van de maand (2017) 15 aug., 19 sept., 17 okt., 21 nov., 19 dec.
3e dinsdag van de maand (2018) 16 jan., 20 febr., 20 mrt., 17 apr., 15 mei, 19 juni