Kind en gezin

Gezinsviering

Er is (bijna) elke maand op zondag een viering speciaal voor gezinnen.
Tijd: zondag, 10.00 uur
Data 2018: 9 sep, 14 okt, 25 nov, 9 dec
2019: 13 jan, 10 feb, 10 mrt, 26 mei, 16 juni

Doopsel

Ouders die hun kinderen willen laten dopen of volwassenen die het Doopsel willen ontvangen, kunnen contact opnemen met de pastorie (zie voorpagina), voor nadere informatie en vragen of een oriënterend gesprek.

Eerste H. Communie

Kin­deren van 8 tot 12 jaar kunnen zich voorbereiden op hun Eerste H. Communie. Tijdens de eerste ouderavond wordt het project gepresenteerd en kunnen ouders kennismaken met elkaar en met de begeleiders.
Begeleiders: Willeke de Vries en Pieter van Wijlick sss
Tijd: Zondag, 12.00 – 13.30 uur
Vergoeding: € 30,- (incl. materiaal)
Data 2018: 9 dec,
2019: 13 jan, 27 jan, 10 feb, 3 mrt, 10 mrt, 24 mrt, 7 apr, en 12 mei
Info / aanmelden: via de pastorie, tel. 020-6221918
Ouderavond: woensdag 7 november 2018, 20.00 uur
Voorbereidingsavond viering: woensdag 10 april, 20.00 uur
Viering Eerste H. Communie: zondag 26 mei 2019, 10.00 uur

Vormsel

Voor tieners vanaf 12 jaar en voor volwassenen is er gelegenheid het Vormsel te ontvangen.
Begeleiders: Willeke de Vries, Lucia Westerlink en Pieter van Wijlick sss
Tijd: zondag, 12.00 – 13.30 uur
Vergoeding: € 25,-
Data 2018: 23 sep, 7 okt, 14 okt, 4 nov, 11 nov, 18 nov
Info / aanmelden: via de pastorie, tel. 020-6221918
Informatieavond: woensdag 29 augustus, 20.00 uur
Voorbereidingsavond: dinsdag 16 oktober, 20.00 uur
Viering H. Vormsel: zondag 25 november, 10.00 uur

Kinderwoorddienst (4-13 jaar)

Deze dienst vindt plaats tijdens de zondagsviering van 10 uur (niet in juli en augustus en niet in andere schoolvakanties). De kinderen hebben tijdens het Woordgedeelte hun eigen bijeenkomst. De evangelielezing wordt op een voor hen begrijpelijke en creatieve manier behandeld. Zo kunnen kinderen meer vertrouwd raken met het leven van Jezus.
Begeleiders: Willeke de Vries, Thea van der Klei, Marilyn van Rijn, Marianne Jahn
Tijd: Zondag, 10.00 uur
Data 2018: 23 sep, 11 nov, 26 dec (Kindje wiegen),
2019: 27 jan, 24 mrt, 14 apr (Palmzondag), 12 mei, 30 juni

Misdienaars

Kinderen die hun Eerste H. Communie hebben gedaan, kunnen in de eucharistieviering op zondag meehelpen als misdienaar.
Info / aanmelden: via de pastorie, tel. 020-6221918
Tijd:  10.00 uur

Kindje wiegen – Kerstspel door en voor kinderen

Het Kerstverhaal wordt verteld en de kinderen beelden dit verhaal samen uit. Een levende kerststal dus. Leuk voor kinderen, ouders, opa’s en oma’s.  Als je meedoet, kom dan om 14.00 uur naar de pastorie voor het ver­kleden (de kleding is aanwezig).
Datum: woensdag 26 december 2018
Tijd: 15.00 – 16.00 uur
Info / aanmelden:  via de pastorie, tel. 020-6221918