Kind en gezin

Sacrament van het H. Doopsel

Ouders die hun kind willen laten dopen of volwassenen die het Doopsel willen ontvangen, kunnen contact opnemen met de pastorie  voor nadere informatie en vragen of voor een oriënterend gesprek.
Tel. 020-6221918

Eerste H. Communie (8 -12 jaar)

Dit jaar zal er weer een mogelijkheid zijn voor kinderen om zich voor te bereiden op hun Eerste H. Communie. Kinderen vanaf 8 jaar (groep 4) tot 12 jaar kunnen hieraan meedoen. Tijdens de eerste ouderavond wordt het Communieproject gepresenteerd en kunnen de ouders kennismaken met elkaar en met hen die de Communie-voorbereiding gaan geven.
Begeleiding: Willeke de Vries en Pieter van Wijlick sss
Tijd: zondag 12:00 – 13:30 uur
Vergoeding: € 30,- (incl. materiaal)
Plaats: Pastorie Begijnhofkapel
Data: (2018) zondagen 14 jan., 28 jan., 11 febr., 18 febr., 11 mrt., 25 mrt., 8 apr., 22 apr., 27 mei.
Ouderavond: woensdag 13 december 2017 om 20:00uur.
Voorbereidingsavond Eerste Communieviering: woensdag 25 april om 20:00 uur.
Oefenavond: vrijdag 8 juni om 20.00 uur
Kapel versieren: zaterdag 9 juni om 13:30 uur
Viering Eerste H. Communie: zondag 10 juni 2018.

Gezinsviering

Er is elke maand een viering speciaal voor gezinnen, op zondag om 10:00 uur.
Tijd: zondag 10:00 uur
Plaats: Begijnhofkapel
Data: 8 okt., 12 nov., 3 dec., 14 jan., 11 febr., 11 mrt., 8 apr., 10 juni

Kinderwoorddienst (4-13 jaar)

Deze dienst vindt plaats tijdens de zondagsviering om 10:00 uur. De kinderen hebben tijdens het Woordgedeelte hun eigen bijeenkomst. De evangelielezing wordt op een voor hen begrijpelijke, leuke en creatieve manier behandeld. Op deze manier kunnen kinderen meer vertrouwd raken met het leven van Jezus.
Begeleiding: Thea van der Klei, Marilyn van Rijn, Marianne Jahn en Willeke de Vries
Tijd: zondag 10:00 uur
Plaats: Begijnhofkapel
Data: 10 sept., 26 nov., 28 jan., 18 febr., 25 mrt., 22 apr., 27 mei, 24 juni

Kindje Wiegen

Misdienaars

Kinderen die hun Eerste H. Communie hebben gedaan, kunnen in de eucharistieviering op zondag meehelpen als misdienaar. De kinderen zullen hiervoor een korte training ontvangen.
Begeleiding: Fons Kaan
Tijd: 10:00 uur
Plaats: Begijnhofkapel