Nieuws

Sacramentsweek 31 mei t/m 3 juni

Van donderdag 31 mei t/m zondag 3 juni is het Sacramentsweek. Deze gaat van start op donderdag 31 mei met de Sacramenstprocessie over het Begijnhof, aansluitend aan de plechtige Eucharistieviering die begint om 17.30 uur. Hoofdcelebrant is mgr. drs. H.W. Woorts, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht. Programma Sacramentsweek

Zondag 10 juni: Eerste Communie

Op 10 juni doen zes kinderen hun Eerste Communie. De feestelijke viering heeft een speciaal thema: ‘Jezus, leer ons bidden’. Natuurlijk is iedereen welkom!

Zondag 17 juni: orgelbespeling Mark de Vries

Op 17 juni is er in de Begijnhofkapel een orgelbespeling van Mark de Vries. Hij viert dit jaar zijn 25-jarig jubileum bij de Begijnhofkapel en hij wil dit heuglijke feit graag delen met parochianen en belangstellenden. We horen muziek van diverse componisten vanaf de Barok t/m de 20ste eeuw. Het begint om 14.30 uur en duurt ongeveer een uur. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en Mark te feliciteren. Er is een collecte voor het Orgelfonds en voor gemaakte kosten. Deze wordt van harte aanbevolen.