Nieuws

Actueel: Goede Week en Pasen

Dit jaar begint de Goede Week op zondag 25 maart. Het is dan Palmzondag. Het Hoogfeest van Pasen is op zondag 1 april. Voor het programma van de week, zie de pagina Goede Week en Pasen

Actueel: Donkere Metten

Traditioneel worden de drie dagen voor Pasen de Donkere Metten gezongen. Donker omdat het eigenlijk in de nacht plaatsvond en dan één voor één de kaarsen werden gedoofd. Ze kunnen ook in de ochtend worden gezongen. Indrukwekkende meditatie op het lijden van Christus met de Klaagliederen van de profeet Jeremia. Zie de pagina Goede Week en Pasen

Actueel: samen met de Franse Gemeenschap

Witte Donderdag en de Paaswake viert de Begijnhofkapel dit jaar samen met de Franse Gemeenschap. De vieringen zullen worden voorbereid door de priesters van beide gemeenschappen. Zie de pagina Goede Week en Pasen

Actueel: zondag 8 april gezinsviering

In de Begijnhofkapel is elke maand een viering speciaal voor gezinnen. De preek is aangepaste en de liedjes kan door iedereen worden meegezongen. De eerstvolgende gezinsviering is zondag 8 april om 10.00 uur.

Actueel: woensdag 11 april Taizé-viering

De Begijnhofkapel en de Engelse Kerk op het Begijnhof organiseren elke tweede woensdag van de maand een Taizé-viering. De eerstvolgende is woensdag 11 april om 19.30 uur in de Begijnhofkapel.

'24 Uur voor de Heer' in de Begijnhofkapel - 9 en 10 maart

Paus Franciscus heeft in november 2016 in zijn apostolisch schrijven ‘MISERICORDIA ET MISERA’ opnieuw opgeroepen tot een ‘24 UUR VOOR DE HEER’ tijdens de Vastentijd. De Paus vroeg om tijdens deze ‘24 UUR VOOR DE HEER’ de kerken open te stellen voor 24 uren van Eucharistische Aanbidding en gelegenheid om te kunnen biechten.
“Zeer veel mensen naderen opnieuw het sacrament van de verzoening en onder hen veel jongeren die in deze ervaring vaak de weg weer vinden om terug te keren tot de Heer, om een ogenblik van intens gebed te beleven en de zin van het eigen leven opnieuw te ontdekken,” aldus Paus Franciscus. “Laten wij opnieuw het sacrament van de verzoening met overtuiging in het middelpunt plaatsen, omdat dit het mogelijk maakt de grootheid van de barmhartigheid werkelijk te ervaren. Voor iedere boeteling zal het een bron zijn van ware innerlijke vrede.”
Ook dit jaar was in de Begijnhofkapel weer ’24 UUR VOOR DE HEER’ georganiseerd. Van vrijdag 9 17.30 u. tot zaterdag 10 maart 18.00 uur was er Eucharistische Aanbidding en gelegenheid om te biechten. Dit alles in een zeer serene sfeer en dat allemaal tijdens de nacht in het hart van Amsterdam.