Terugblik bijzondere momenten

Sacramentsprocessie donderdag 31 mei

De Sacramentsprocessie vond plaats op donderdag 31 mei vanuit de kapel van het Begijnhof. Voorafgegaan door de Eucharistieviering van het hoogfeest van het Lichaam en Bloed van de Heer. Daarin was Mgr. Herman Woorts, hulpbisschop van Utrecht, de hoofdcelebrant. Hij merkte op dat er een mooie aandacht was. De vele vrijwilligers hadden uitgebreid instructies gehad en geoefend.

Bijgaande foto laat zien hoe de zon straalde over zijn Schepper en Verlosser onze Heer. Na afloop was het overvol in de keuken om de inwendige mens niet te vergeten. Mede dankzij de verschillende associé(e)'s was het een zeer mooie viering geworden die echt rust uitstraalde volgens enkele reacties.

De geestelijke familie van pater Eymard ofwel Associés

Tijdens de week van de Stille Omgang was er donderdag 15 maart een zeer diep en tegelijk verheugend moment in de Begijnhofkapel. In de avondmis van 17 uur sprak Marco van der Leij zijn belofte uit als bevestiging van zijn band met het charisma van pater Eymard. Als motivering gaf hij aan dat de Jezus in de Eucharistie hem niet meer los had gelaten sinds hij de vrede en de rust had leren kennen van de aanbidding. Hij kreeg het bijpassende kruisje om de hals en ontving de regel voor Eucharistisch leven.

Na deze indrukwekkende viering was er een broodje met de kring van Associés. Aansluiten was er een inleiding over gebed en wel het contemplatieve gebed aan de hand van enkele beelden over het leven van Thomas Merton en Sint Johannes van het Kruis. Dit kwam van de DVD Catholicism die nu vertaald is met ondertiteling. Tot slot kon de groep zich met de gezongen Completen aansluiten bij de nachtelijke aanbidding in de Begijnhofkapel.

Religieuzen Vespers zondag 11 maart

Zondag 11 maart waren opnieuw de Religieuzenvespers in de Begijnhofkapel. Met een kleine 30 deelnemers werd het een stemmige viering, mede dankzij de goed verzorgde toonzetting van de

psalmen in de liturgie door organist Dick Hogenhout. De verkondiging werd verzorgd door Sjoerd Mulder, lid van de Communiteit Spé Gaudentes op Oudezijds Achterbrugwal 100 in Amsterdam. Hij wist ons aan te spreken op onze basisroeping om getuigen te zijn van de fundamentele keuze voor God in een stad als Amsterdam. “We dragen het mee en het draagt onszelf en allen die op onze weg komen”.
Het aansluitende informeel samenzijn was zeer levendig, ook dankzij de spontane dialoog tussen geassocieerden en de leden die ingetreden zijn met eeuwige geloften.
We zouden het vaker willen doen dan met de Vastentijd en de Advent.