Algemene Informatie

Tijdens de Corona-crisis

Tijdens de Corona-crisis zijn er geen publieke vieringen in de Begijnhofkapel en is het Begijnhof niet geopend. Zie steeds de pagina laatste nieuws.

Het Begijnhof

Het Begijnhof is dagelijks van 9:00 - 17:00 uur geopend. Na 17:00 uur is de Kapel voor vieringen wel bereikbaar via de poort op het Spui. Zie bij openingstijden Begijnhofkapel

Het Begijnhof is privébezit en geen openbaar terrein. Het is een Hof van stilte. Wij verzoeken u als gast dit te eerbiedigen. Daarom is het Begijnhof gesloten voor rondleidingen. Een eventuele uitleg over Begijnhof en kapel dient buiten de toegangspoort plaats te vinden.

Openingstijden Begijnhofkapel

maandag: 13:00 - 18:30 uur
dinsdag t/m vrijdag: 09:00 - 18:30 uur
zaterdag en zondag: 09:00 - 18:00 uur

De Spuipoort sluit om 17:30 uur. Tot 17:45 uur opent de deur nog met de drukknop naast de deur. Na 17:45 uur via belsysteem naast de poort, nr. 30 Begijnhofkapel. Er wordt dan voor u open gedaan.

Giften / ANBI

De Begijnhfokapel heeft een ANBI-status. Dat betekent dat u giften kunt aftrekken van de belasting. Voor meer informatie zie de ANBI-pagina

Officiële naam Begijnhofkapel

Rectoraatskerk HH. Joannes en Ursula

Bezichtiging groepen

Voor groepen is de Begijnhofkapel te bezichtigen alléén tijdens deze uren:

Maandag 13.00 – 15.30
Dinsdag 10.00 – 15.30
Woensdag 10.00 – 15.30
Donderdag niet te bezichtigen
Vrijdag 11.00 – 15.30 (eerste vrijdag niet te bezichtigen)
Zaterdag 10.00 – 16.00
Zondag 13.00 – 16.00

Op andere tijden hebben groepen geen toegang voor bezichtiging.
Een gesproken rondleiding door een gids is nooit toegestaan.
Deze kapel is een plaats van stilte en gebed; wij vragen u daar bij uw bezoek rekening mee te houden.

Gegevens R.K. Begijnhofkapel

Adres: Begijnhof 30
Ingang: poort aan het Spui

Postadres pastorie:
Nieuwezijds Voorburgwal 373,
1012 RM Amsterdam
Tel: 020 622 19 18   > ma t/m za 10.00-12.00 uur
en 13.30-16.00 uur
E-mail: info@begijnhofkapelamsterdam.nl

Bankrekening

NL48 RABO 0324 6880 67
t.n.v. Vriendenkring Begijnhofkapel Amsterdam
BIC: RABONL2U

Twitter: @nicolaasadam
Facebook: Begijnhofkapel

Nicolaasparochie: één parochie, zes kerken

De Begijnhofkapel maakt deel uit van de R.K. Parochie Heilige Nicolaas in het centrum van Amsterdam. Deze parochie telt zes katholieke kerken: twee parochiekerken en vier rectoraatskerken.

Parochiekerken:

Basiliek van de H. Nicolaas: de hoofdkerk van de parochie - www.nicolaas-parochie.nl

HH. Petrus en Pauluskerk / De Papegaai in de Kalverstraat - www.nicolaas-parochie.nl

Rectoraatskerken:

HH. Johannes en Ursula / Begijnhofkapel
De Begijnhofkapel wordt bestuurd door sacramentijnen

St. Franciscus Xaveriuskerk / Krijtberg
De Krijtberg wordt bestuurd door jezuïeten - www.krijtberg.nl

Onze Lieve Vrouwekerk
Deze kerk wordt bestuurd door Opus Dei - www.olvkerk.nl

Mozes en Aaronkerk
Wordt bestuurd door de gemeenschap Sant'Egidio - www.santegidio.nl