Mirakelweek: woord van de rector

Mirakelweek 2020 Begijnhofkapel sterk versoberd

De Mirakelweek zal doorgaan in sterk versoberde vorm. Op die manier willen de paters Sacramentijnen solidair zijn met alle getroffen mensen door het Coronavirus. Tijdens de Eucharistievieringen en tijdens de aanbidding, waarvoor u van harte uitgenodigd bent, van woensdag 18 tot en met zaterdag 21 maart zal er speciaal gebeden worden voor de mensen die ziek zijn geworden, zijn overleden of voor hen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur. De man die betrokken was, bij het Mirakel van Amsterdam, was immers ook een ernstig zieke die zich door het geloof gesteund wist.

Gebed bisschoppen

Ten slotte vragen de bisschoppen van Nederland om onderstaand gebed te bidden:

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing. Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn. Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk ten dienste van heel de samenleving. Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren. Versterk ons geloof en onze hoop zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid. Door Christus onze Heer. Amen.