Krswg

Jezus wordt ter dood veroordeeld

Pilatus vroeg: ‘Wat wilt u dan dat ik doe met hem, die u de koning van de joden noemt?’ Zij schreeuwden terug: ‘Kruisig hem!’
Pilatus zei tegen hen: ‘Wat voor kwaad heeft hij dan eigenlijk gedaan?’ Maar zij schreeuwden nog harder: ‘Kruisig hem!’
Omdat Pilatus het volk tevreden wilde stellen, liet hij Barabbas vrij, en Jezus liet hij geselen en leverde hij over om gekruisigd te worden.

Gij, God, stilte die zich niet poneert, die zich laat overschreeuwen, die zich laat veroordelen, die zich laat doden: U die de ruimte bent van ons bestaan, de grond onder onze voeten, geef ons de draagkracht die het mogelijk maakt te leven als beeld van U.