Algemene Informatie

Gegevens R.K. Begijnhofkapel

Adres: Begijnhof 30
Ingang: poort aan het Spui

Postadres pastorie:
Nieuwezijds Voorburgwal 373,
1012 RM Amsterdam
Tel: 020 622 19 18   > ma t/m za 10.00-12.00 uur
en 13.30-15.30 uur
E-mail: info@begijnhofkapelamsterdam.nl

Officiële naam Begijnhofkapel

Rectoraatskerk HH. Joannes en Ursula

Giften / ANBI

De Begijnhfokapel heeft een ANBI-status. Dat betekent dat u giften kunt aftrekken van de belasting. Voor meer informatie zie de ANBI-pagina

Renovatie Begijnhofkapel: vanaf 9 januari tot en met 7 april 2023.

Er is een nood-kerk ingericht in de winkelruimte van de pastorie, toegang via Begijnhof, huisnummer Begijnhof 29 en deur rechts. Alle Eucharistievieringen en aanbidding gaat gewoon door als voorheen.
De Begijnhofkapel zal wegens de werkzaamheden pas na 7 april 2023 weer toegankelijk zijn.

Begijnhofshop geopend

Vanwege de renovatie van de kapel is een tijdelijke winkel ingericht, toegankelijk via huisnummer Nieuwezijds Voorburgwal 373.

Dinsdagmiddag 13.00 - 17.00 uur
Donderdagmiddag 13.00 - 17.00 uur
Zaterdagmiddag 13.00 - 17.00 uur

Bankrekening

NL48 RABO 0324 6880 67
t.n.v. Rectoraatskerk HH Joannes en Ursula
Amsterdam
BIC: RABONL2U

Twitter: @nicolaasadam
Facebook: Begijnhofkapel

Andere kerken op het Begijnhof

Communauté catholique francophone d'Amsterdam - see www.paroisseamsterdam.com

English Reformed Church - see https://erc.amsterdam

Nicolaasparochie: één parochie, zes kerken

De Begijnhofkapel maakt deel uit van de R.K. Parochie Heilige Nicolaas in het centrum van Amsterdam. Deze parochie telt zes katholieke kerken: twee parochiekerken en vier rectoraatskerken.

Parochiekerken:

Basiliek van de H. Nicolaas: de hoofdkerk van de parochie - www.nicolaas-parochie.nl

HH. Petrus en Pauluskerk / De Papegaai in de Kalverstraat - www.nicolaas-parochie.nl

Rectoraatskerken:

HH. Johannes en Ursula / Begijnhofkapel
De Begijnhofkapel wordt bestuurd door sacramentijnen - www.sacramentijnen.nl

St. Franciscus Xaveriuskerk / Krijtberg
De Krijtberg wordt bestuurd door jezuïeten - www.krijtberg.nl

Onze Lieve Vrouwekerk
Deze kerk wordt bestuurd door Opus Dei - www.olvkerk.nl

Mozes en Aaronkerk
Wordt bestuurd door de gemeenschap Sant'Egidio - www.santegidio.nl