Algemene Informatie

Gegevens R.K. Begijnhofkapel

Adres: Begijnhof 30
Ingang: poort aan de Gedempte Begijnensloot.

Postadres pastorie:
Nieuwezijds Voorburgwal 373,
1012 RM Amsterdam
Tel: 020 622 19 18   > ma t/m za 10.00-12.00 uur
en 13.30-15.30 uur
E-mail: info@begijnhofkapelamsterdam.nl

Begijnhofshop

Openingstijden:
Dinsdag tot en met zaterdag 13.00 - 17.00 uur
(Bankrekening: NL47 RABO 0123 6666 43)

Giften Vriendenkring Begijnhofkapel

Rekeningnummer Begijnhofkapel:
NL48 RABO 0324 6880 67
t.n.v. Vriendenkring Begijnhofkapel, Amsterdam
BIC: RABONL2U

Giften ANBI

De Begijnhofkapel heeft een ANBI-status. Dat betekent dat u giften kunt aftrekken van de belasting. Voor meer informatie zie de ANBI-pagina.

Bankrekening voor ANBI

NL48 RABO 0324 6880 67
t.n.v. Rectoraatskerk HH. Joannes en Ursula
Amsterdam
BIC: RABONL2U

Officiële naam Begijnhofkapel

Rectoraatskerk HH. Joannes en Ursula

Andere kerken op het Begijnhof

Communauté catholique francophone d'Amsterdam - see www.paroisseamsterdam.com

English Reformed Church - see https://erc.amsterdam

Nicolaasparochie: één parochie, zes kerken

De Begijnhofkapel maakt deel uit van de R.K. Parochie Heilige Nicolaas in het centrum van Amsterdam. Deze parochie telt zes katholieke kerken: twee parochiekerken en vier rectoraatskerken.

Parochiekerken:

Basiliek van de H. Nicolaas: de hoofdkerk van de parochie - www.nicolaas-parochie.nl

Sint Jozefkerk / De Papegaai in de Kalverstraat - www.nicolaas-parochie.nl

Rectoraatskerken:

HH. Joannes en Ursula / Begijnhofkapel
De Begijnhofkapel wordt bestuurd door sacramentijnen - www.sacramentijnen.nl

Sint Franciscus Xaveriuskerk / Krijtberg
De Krijtberg wordt bestuurd door jezuïeten - www.krijtberg.nl

Onze Lieve Vrouwekerk
Deze kerk wordt bestuurd door Opus Dei - www.olvkerk.nl

Mozes en Aaronkerk
Wordt bestuurd door de gemeenschap Sant'Egidio - www.santegidio.nl