Algemene Informatie

Gegevens R.K. Begijnhofkapel

Adres: Begijnhof 30
Ingang: poort aan het Spui

Postadres pastorie:
Nieuwezijds Voorburgwal 373,
1012 RM Amsterdam
Tel: 020 622 19 18   > ma t/m za 10.00-12.00 uur
en 13.30-15.30 uur
E-mail: info@begijnhofkapelamsterdam.nl

Officiële naam Begijnhofkapel

Rectoraatskerk HH. Joannes en Ursula

Begijnhofshop geopend

Dinsdagmiddag 13.00 – 16.00 uur
Woensdagmiddag 13.00-16.00 uur
Donderdagmiddag 13.00 – 16.00 uur
Vrijdagmiddag 13.00 – 16.00 uur

De Begijnhofshop is op dit moment alleen bereikbaar via de pastorie (NZ Voorburgwal 373)

Giften / ANBI

De Begijnhfokapel heeft een ANBI-status. Dat betekent dat u giften kunt aftrekken van de belasting. Voor meer informatie zie de ANBI-pagina

Bankrekening

NL48 RABO 0324 6880 67
t.n.v. Vriendenkring Begijnhofkapel Amsterdam
BIC: RABONL2U

Twitter: @nicolaasadam
Facebook: Begijnhofkapel

Andere kerken op het Begijnhof

Communauté catholique francophone d'Amsterdam - see www.paroisseamsterdam.com

English Reformed Church - see https://erc.amsterdam

Nicolaasparochie: één parochie, zes kerken

De Begijnhofkapel maakt deel uit van de R.K. Parochie Heilige Nicolaas in het centrum van Amsterdam. Deze parochie telt zes katholieke kerken: twee parochiekerken en vier rectoraatskerken.

Parochiekerken:

Basiliek van de H. Nicolaas: de hoofdkerk van de parochie - www.nicolaas-parochie.nl

HH. Petrus en Pauluskerk / De Papegaai in de Kalverstraat - www.nicolaas-parochie.nl

Rectoraatskerken:

HH. Johannes en Ursula / Begijnhofkapel
De Begijnhofkapel wordt bestuurd door sacramentijnen - www.sacramentijnen.nl

St. Franciscus Xaveriuskerk / Krijtberg
De Krijtberg wordt bestuurd door jezuïeten - www.krijtberg.nl

Onze Lieve Vrouwekerk
Deze kerk wordt bestuurd door Opus Dei - www.olvkerk.nl

Mozes en Aaronkerk
Wordt bestuurd door de gemeenschap Sant'Egidio - www.santegidio.nl