Giften, nalatenschap, ANBI

Kapelbalans, giften, nalatenschap

pMet een (vaste) bijdrage of een verhoging van uw bijdrage aan de Begijnhofkapel kunt u ons helpen om de financiën meer in evenwicht te brengen. Wij willen u hierbij attenderen dat HH Joannes en Ursula door de Belastingdienst erkend is als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat houdt in dat giften/ financiële bijdragen aftrekbaar zijn voor de belasting.

 

ANBI-status

Algemene gegevens

De Begijnhofkapel heeft de status ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’, kortweg ANBI. Deze status brengt met zich mee dat donaties voor de inkomstenbelasting aftrekbaar zijn.

ANBI-gegevens  (voor de Belastingdienst deze gegevens gebruiken):
Rectoraatskerk HH. Joannes en Ursula
(deze naam gebruiken voor beroep op ANBI-status bij de Belastingdienst; gebruik niet de naam Vriendenkring Begijnhofkapel)
Rekeningnummer Begijnhofkapel:
NL48 RABO 0324 6880 67

RSIN / Fiscaal nummer: 002563812

Doelstelling:
Het functioneren als rectoraatskerk binnen de Rooms-Katholieke Kerk

KvK - nummer: 75028654
Handelsnaam: Rectoraatskerk HH. Joannes en Ursula

Adres pastorie Begijnhofkapel:
Nieuwezijds Voorburgwal 373
Postcode: 1012 RM
Plaats: Amsterdam
Website: www.begijnhofkapelamsterdam.nl
E-mail: info@begijnhofkapelamsterdam.nl
Telefoonnummer: 020-6221918

Rekeningnummer Begijnhofkapel:
NL48 RABO 0324 6880 67
t.n.v. Vriendenkring Begijnhofkapel, Amsterdam
BIC: RABONL2U

 

Kerkbestuur

Pater Pieter van Wijlick sss (voorzitter)
Hans Moltmaker (secretaris)
Bert van den Bosch (penningmeester)
Erica Eitjes
Myriam van Dierendonck

Contactgegevens bestuur:
Joannes en Ursula Raad
p/a Nieuwezijds Voorburgwal 373
1012 RM Amsterdam

Beleidsplan:

- Alle parochieactiviteiten
- Promoten van het 'Mirakel van Amsterdam' en de 'Stille Omgang'
- Vormgeven aan Sacramentsdag en Sacramentsprocessie
- Biechtgelegenheid
- Overdag openhouden van de kapel
- Het geven van cursussen

De activiteiten

+ Liturgische activiteiten, waaronder
- Vieringen:
Vieringen door de week
Vieringen op zon- en feestdagen
Kinderwoorddienst
Gezinsvieringen
- Eerste Communie: ieder jaar doet een groep kinderen hun Eerste Communie
- Vormsel: ieder jaar krijgt een groep kinderen het H. Vormsel

+ Kindjewiegen: op 26 december is elk jaar het kerstspel Kindje Wiegen
+ 'Mirakel van Amsterdam' en de 'Stille Omgang'
+ Sacramentsdag en Sacramentsprocessie
+ Feestdag van Julien Eymard. Eymard is de stichter van de sacramentijnen.
+ Biechtgelegenheid
+ Overdag openhouden van de kapel

+ Cursussen
Ieder jaar zijn er cursussen voor de verschillende leeftijdsgroepen
Kinderen
Tieners
Jongvolwassenen
Senioren
Alle leeftijden
- De activiteiten zijn allemaal te vinden op de website.

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen sluiten nauw aan bij de jaarrekeningen over de voorgaande jaren. Het 'kerk-zijn' vertoont een grote mate van continuiteit: er worden pastorale werkzaamheden verricht, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

Begroting 2023 website

Beloningsbeleid
Wij volgen in deze diocesane regelingen.