Laatste nieuws mei/juni 2023

4 juni de Kapel weer open / uitnodiging

Op zondag 4 juni is de Eucharistieviering van 10.00 uur weer in de -gerenoveerde- kapel. Na afloop worden de deelnemers uitgenodigd voor een bijzondere receptie op het begijnhof voor Het Houten Huys (bij slecht weer in Het Houten Huys) om dat met de geloofsgemeenschap samen te vieren. Er is iets lekkers te drinken en te eten.
De consecratie van het altaar (de altaarwijding) door de bisschop zal op een later moment plaatsvinden in september.

Tot en met 3 juni noodkerk Begijnhof 29

Tot en met 3 juni zijn de vieringen en aanbidding in de noodkerk, Begijnhof 29, rechts van de Kapel.

Toegang tot de kapel

De kapel is door de week tot 9.30 uur bereikbaar via de Spuipoort. Druk op de grote zwarte drukknop en de deur gaat open. Wilt u i.v.m. ongewenste bezoekers a.u.b. even wachten tot de deur weer dicht is?
Daarna van 9.30-18.00 uur komt u alleen op het hof via de poort in de Gedempte Begijnensloot (Kalverstraatkant).
Na 18.00 uur kunnen kerkgangers weer naar binnen via de Spuipoort. Druk op nummer 30 in het belsysteem, dan op het bel-symbool en iemand zal u via de deurtelefoon binnenlaten.
Ook voor de zondagviering kunt u via de Spuipoort naar binnen. Druk op de grote zwarte drukknop en de deur gaat open.

Geen gezondheidsklachten

Wanneer naar de kapel komt, gaan we ervan uit dat u vrij bent van gezondheidsklachten die anderen in gevaar kunnen brengen, zoals hoesten en snotteren.

Begijnhofshop

Vanwege de renovatie van de kapel is een tijdelijke winkel ingericht, toegankelijk via huisnummer Nieuwezijds Voorburgwal 373.

Dinsdagmiddag 13.00 - 17.00 uur
Donderdagmiddag 13.00 - 17.00 uur
Zaterdagmiddag 13.00 - 17.00 uur

Sacramentsweek

Van 8-11 juni vieren we de Sacramentsweek. Programma Sacramentsweek

Familiebericht

Nog vrij onverwacht bereikte ons het bericht dat Susanna Veronica Lamers-Temming (Susan) overleden is. Geboren in Haskerland op 13 april 1947 en overleden in Amsterdam op 15 april 2023. Zij was de echtgenote van Piet Lamers, de cantor en dirigent van de Begijnhofkapel. Het Kapelbestuur en de communiteit van de sacramentijnen betuigen hun medeleven.

Steun onze Kapel in deze tijd

Wilt u de R.K. Begijnhofkapel in stand houden, steun ons a.u.b. door middel van een donatie:
NL48 RABO 0324 6880 67 t.n.v. Vriendenkring Begijnhofkapel.

Doneren, kaarsje opsteken, misintentie aanvragen

Wie wil kan nu ook vanaf afstand via de website van de kapel iets doneren, een kaarsje op laten steken of een misintentie aanvragen. Het kaarsje wordt binnen een dag opgestoken voor u.

Rechts bovenaan de pagina vindt u het keuzemenu hiervoor.