Laatste nieuws: Begijnhofkapel vanaf 19 oktober

Steun onze Kapel in deze tijd

Wilt u de R.K. Begijnhofkapel in stand houden, steun ons a.u.b. door middel van een donatie:
NL48 RABO 0324 6880 67 t.n.v. Vriendenkring Begijnhofkapel.

Vieringen vanaf 14 oktober

U kunt u in de R.K. Begijnhofkapel de H. Mis bijwonen. Er zijn 30 zitplaatsen in de kapel beschikbaar. Aanmelden hiervoor is voorlopig niet nodig. Wel vragen wij u om uw contactgegevens te noteren. Deze worden maximaal 2 weken bewaard. Het wordt op prijs gesteld een mondkapje te dragen wanneer u naar of vanuit uw plaats loopt in de kapel.

Andere openingstijden Kapel

Let op! De kapel is tijdelijk gesloten van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 16 uur.
De kapel is open van 8 tot 10 uur en weer vanaf 16 uur.

Bereikbaar via poort aan het Spui

Op dit moment is de Begijnhofkapel alléén via de poort aan het Spui bereikbaar. Wanneer de poort gesloten is, kunt op op de zwarte drukknop links van de poort drukken en zo nodig tegen de deur duwen. En wilt u i.v.m. ongewenste bezoekers a.u.b. even wachten tot de deur weer dicht is?

Vanaf 17.45 uur via het belsysteem nummer 30 en dan op bel drukken. Dan wordt de deur vanaf afstand geopend.

Reserveren niet meer nodig

Het is niet meer nodig om te reserveren voor de missen in de Begijnhofkapel, ook niet op zondag

Geen gezondheidsklachten

Wanneer naar de kapel komt, gaan we ervan uit dat u vrij bent van gezondheidsklachten die anderen in gevaar kunnen brengen, zoals hoesten en snotteren.

Livestream Bisdom

Livestream dagelijks uit de kathedraal in Haarlem:
https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4093&t=Live+vanuit+de+kathedraal

Elke dag, ook op zaterdag: om 9.00 uur de H. Eucharistie met Mgr. J. Hendriks,
Dinsdag, donderdag en zaterdag: om 15.00 uur de Aanbidding van het Allerheiligste.
Zondag H. Eucharistie om 10.30 uur.