Laatste nieuws: Begijnhofkapel vanaf 1 juli

Steun de congregatie

Wilt u de congregatie in stand houden, steun ons door middel van een donatie op NL63ABNA0615824102 t.v.v. Congregatie van het heilig Sacrament.

Sinds 1 juni weer openbare vieringen

U kunt u in de R.K. Begijnhofkapel weer de H. Mis bijwonen. Wel geldt een maximum van 50 personen, met inachtneming van 1,5 meter afstand tot elkaar.

Op dit moment is de Begijnhofkapel alléén via de poort aan het Spui bereikbaar. Wanneer de poort gesloten is, kunt op op de zwarte drukknop links van de poort drukken en zo nodig tegen de deur duwen

Reserveren niet meer nodig

Het is niet meer nodig om te reserveren voor de missen in de Begijnhofkapel, ook niet op zondag

Geen gezondheidsklachten

Wanneer naar de kapel komt, gaan we ervan uit dat u vrij bent van gezondheidsklachten die anderen in gevaar kunnen brengen, zoals hoesten en snotteren.

Petitie: Red Ons' Lieve Heer Op Solder

Het voortbestaan van museum Ons' Lieve Heer Op Solder wordt ernstig bedreigd. Behalve de Coronacrisis is er nu ook de afgewezen subsidieaanvraag (door het Amsterdams Fonds voor de Kunsten) waardoor de financiële positie zeer slecht wordt en het voortbestaan van het museum aan een zijden draadje hangt.
In verband met de dreigende sluiting de volgende link met het vriendelijke verzoek deze te ondertekenen

Livestream Bisdom

Livestream dagelijks uit de kathedraal in Haarlem:
https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4093&t=Live+vanuit+de+kathedraal

Elke dag, ook op zaterdag: om 9.00 uur de H. Eucharistie met Mgr. J. Hendriks,
Dinsdag, donderdag en zaterdag: om 15.00 uur de Aanbidding van het Allerheiligste.
Zondag H. Eucharistie om 10.30 uur.