Bijzondere Vieringen

Mirakelweek met Stille Omgang

Het eucharistisch wonder van Amsterdam uit 1345 wordt ieder jaar in maart herdacht. Tijdens de Mirakelweek is er de gehele dag uitstelling van het heilig Sacrament en zijn er op de avonden diverse activiteiten. Deze Mirakelweek loopt uit op de nachtelijke Stille Omgang, waarbij rond de zesduizend mensen uit heel Nederland samenkomen voor het vieren van de Eucharistie en het lopen van de Omgang in de nacht van zaterdag op zondag. Voor meer informatie: zie tegen die tijd de folders of de website www.begijnhofkapelamsterdam.nl

Sacramentsweek met Sacramentsprocessie

Op de tweede donderdag na Pinksteren wordt Sacramentsdag gevierd, waarbij men stilstaat bij het grote geschenk van de Eucharistie. Om 17.30 uur is er een plechtige eucharistieviering, met aansluitend Sacramentsprocessie (foto) op het Begijnhof en daarna Lof in de Begijnhofkapel. Op donderdag t/m zaterdag is er de gehele dag aanbidding en zijn er diverse activiteiten. Voor meer informatie: zie tegen die tijd de folders of de website www.begijnhofkapelamsterdam.nl
Plaats: Begijnhofkapel en Begijnhof

Pater Eymard-feest

Op vrijdag 31 juli 2020 gedenken we de sterfdag van de stichter van de sacramentijnen, Pierre-Julien Eymard.
Er is de hele dag aanbidding van 9.30 tot 17.00 uur.
Om 17.00 uur is er een plechtige eucharistieviering. Dit is tevens de afsluiting van deze dag.  Er zal dit jaar vanwege het Coronavirus hierna geen openbare ontmoeting meer zijn.