Congregatie van het Heilig Sacrament

Sacramentijnen

Een congregatie (of: orde) is een religieuze groepering binnen de katholieke Kerk. Denk aan benedictijnen, franciscanen of jezuïeten. De leden van de Congregatie van het heilig Sacrament heten sacramentijnen; als zij ook priester zijn, worden ze pater sacramentijn genoemd. Deze congregatie kent vestigingen in vele landen, waaronder twee in Nederland: in Nijmegen en Amsterdam. Meer informatie over de vestiging in Amsterdam en over de congregatie vindt u op www.sacramentijnen.nl

Pierre-Julien Eymard

Deze congregatie werd in 1856 gesticht in Parijs door de priester Pierre-Julien Eymard. Hij ontdekte hoezeer de liefde van God tot ons komt in de Eucharistie (de heilige Mis) en hoe de Eucharistie die liefde in ons voedt. Tegelijk roept zij ons op daarop te antwoorden met een leven van liefde voor God en voor de medemens.

Dit inzicht bepaalt het leven van de sacramentijnen. Zij leven in gemeenschappen die de viering van de Eucharistie centraal stellen, als uitdrukking van dank voor Gods trouw aan de mensen en voor Jezus die zich tot het einde toe aan ons gegeven heeft. Die dankbaarheid beleven zij in Amsterdam in de Begijnhofkapel ook in stille aanbidding bij een heilige hostie, het teken van Jezus’ nabijheid. Vanuit die bron werken zij aan een levende geloofsgemeenschap voor het welzijn van de wereld.

Het leven van de sacramentijnen is zowel aan God als aan de mensen gewijd. In de Begijnhofkapel mogen we onze gebeden houden om zo een geestelijke oase te zijn voor allen die er binnenlopen. De bezoekers komen in een huis van God dat in het teken staat van de Eucharistie. Dankzij Christus´ kruisdood en opstanding is zijn liefde tastbaar aanwezig.

Steun de congregatie

Wilt u de congregatie in stand houden, steun ons door middel van een donatie op NL63ABNA0615824102 t.v.v. Congregatie van het heilig Sacrament.