Gebed Wees Gegroet Jozef (Jozefjaar)

Wees Gegroet Jozef

Wees gegroet, O Jozef,
U die met de Goddelijke genade werd overstelpt.
De Redder rustte in uw armen.
En groeide op onder Uw ogen;
Gezegend zijt Gij boven alle mannen.
En gezegend is Jezus,
Het Goddelijk Kind van Uw Maagdelijke Echtgenote.
Heilige Jozef,
Als Voedstervader gegeven aan de Zoon van God.
Bid voor ons.
In onze zorgen voor de familie.
De gezondheid en het werk.
Tot onze laatste dag.
En wil ons bijstaan
In het uur van onze dood.
Amen.

Paus Franciscus beveelt de Heilige Jozef aan als een bijzonder rolmodel voor katholieken en als een gids in deze moeilijke tijden. Tegelijk wordt een heel jaar, 8 december 2021, aan hem toegewijd. De paus looft de heilige, net zoals zovele stille en onbekende helden in deze coronapandemie, als een rolmodel van creatieve moed en bescheidenheid, gehoorzaamheid, tederheid en verantwoordelijkheid.

Steun de kapel in deze tijd

Wilt u de R.K. Begijnhofkapel in stand houden, steun ons a.u.b. door middel van een donatie: op NL48 RABO 0324 6880 67  t.n.v. Vriendenkring Begijnhofkapel.