Gebeden

Onze Vader

Onze Vader,
die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Amen

Wees gegroet, Maria

Wees gegroet, Maria,
vol van genade,
De Heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
En gezegend is Jezus,
de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria,
moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Het bidden van de rozenkrans

Zie hiervoor de handleiding op de site van het Bisdom Haarlem:

https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/docs/2017/Handleiding_Rozenkransgebed.pdf

Wees Gegroet, Jozef

Wees gegroet, O Jozef,
U die met de Goddelijke genade werd overstelpt.
De Redder rustte in uw armen.
En groeide op onder Uw ogen;
Gezegend zijt Gij boven alle mannen.
En gezegend is Jezus,
Het Goddelijk Kind van Uw Maagdelijke Echtgenote.
Heilige Jozef,
Als Voedstervader gegeven aan de Zoon van God.
Bid voor ons.
In onze zorgen voor de familie.
De gezondheid en het werk.
Tot onze laatste dag.
En wil ons bijstaan
In het uur van onze dood.
Amen.

Paus Franciscus beveelt de Heilige Jozef aan als een bijzonder rolmodel voor katholieken en als een gids in deze moeilijke tijden. Een heel jaar, tot aan 8 december 2021, werd aan hem toegewijd. De paus looft de heilige, net zoals zovele stille en onbekende helden in deze coronapandemie, als een rolmodel van creatieve moed en bescheidenheid, gehoorzaamheid, tederheid en verantwoordelijkheid.

Gebed om roepingen - Willibrordus

God, wij danken U voor de heilige Willibrord
en voor alle geloofsverkondigers
die in onze Lage Landen uw liefde
bekend gemaakt hebben.

Wij bidden U:
geef ons nieuwe geloofsverkondigers,
die, zoals eens Willibrord,
in U hun geluk vinden
en hart hebben voor wie U nog niet kennen,
die de schoonheid en de kracht
van het Evangelie laten ervaren
aan mensen die aarzelen
of zij wel kunnen geloven,
die ondanks tegenslagen en vijandschap,
waarmee zij geconfronteerd worden,
vol goede moed Christus blijven verkondigen.

Beziel onze geloofsgemeenschappen
met het verlangen te getuigen
van Christus en zijn liefde
en roep ook onder ons mensen
om hun leven in dienst te stellen
van uw Evangelie.

Steun de kapel

Wilt u de R.K. Begijnhofkapel in stand houden, steun ons a.u.b. door middel van een donatie: op NL48 RABO 0324 6880 67  t.n.v. Vriendenkring Begijnhofkapel.