Wie wij zijn

De naam sacramentijnen betekent dat we deel uitmaken van de Congregatie van het heilig Sacrament. We leven als paters en broeders samen in een kloostergemeenschap in de stad. We putten onze inspiratie uit de Eucharistie; dat is een Grieks woord voor dankzegging, ook wel heilige Mis genoemd. We willen Jezus vooral dankzeggen voor zijn lijden, kruisdood en verrijzenis. Aan de vooravond van zijn lijden heeft Hij een soort afscheidsmaal gehouden met zijn twaalf apostelen, het Laatste Avondmaal. Daarbij heeft Hij de Eucharistie “ingesteld” en gezegd: “Blijft dit doen om Mij te gedenken.”

Steun de congregatie

Wilt u de congregatie in stand houden, steun ons door middel van een donatie op NL63ABNA0615824102 t.v.v. Congregatie van het heilig Sacrament.

Hoe wij leven

In een klooster is veel aandacht voor het gebed. Hier in het centrum van Amsterdam is er morgengebed van 7.30 tot 7.50 uur en het avondgebed van 18.10 tot 18.30 uur (zaterdag en zondag van 17.40 tot 18.00 uur). Daarnaast hebben we het Rozenkransgebed om 12.15 uur (donderdag 12.00 uur) en Eucharistievieringen om 9.00 uur en 17.00 uur. Ook is er “aanbidding” bij de heilige hostie in een “monstrans”, een metalen houder die goed zichtbaar voor in de kapel wordt geplaatst - zie bij Missie voor de tijden.

Missie

In de hostie is Christus aanwezig; deze aanbidding is een bijzondere manier om met Christus samen te zijn, en om Hem te eren en te danken. De aanbidding is van 16.00 tot 16.45 en van 17.30 tot 18.30 uur (op zaterdag en zondag van 17.00-18.00 uur). Elke donderdag en de eerste vrijdag van de maand is er aanbidding van 9.30 tot 16.45 en van 17.30 tot 18.30 uur. Van maandag t/m vrijdag wordt tijdens de aanbidding rond 16.15 uur het Rozenhoedje gebeden. Al deze vieringen zijn openbaar.
De meeste paters van deze congregatie zijn pastoraal actief in een kerk. De leden van onze gemeenschap werken vooral in de Begijnhofkapel, De Papegaai en de Nicolaasbasiliek.

Derde orde

De Congregatie van het heilig Sacrament kent ook een “derde orde”: mensen die geen lid willen worden van de congregatie maar daarmee wel op een bijzondere manier verbonden willen zijn. Bij ons heten ze “associé”. Wie zich aangetrokken voelt tot een leven waarin de Eucharistie centraal staat, kan in aanmerking komen voor het associé-schap. Dat begint met een periode van voorbereiding in samenspraak met een van de sacramentijnen. De feitelijke stap gebeurt door het afleggen van een belofte tijdens een eucharistieviering in de kapel. Meer weten? Stuur dan een mailtje naar pater Aad van Ruiten, sss.aadvanruiten@gmail.com