Kind en gezin / Vormsel

Eerste H. Communie voorjaar 2024

Kinderen van 8 tot 12 jaar kunnen zich voorbereiden op hun Eerste H. Communie. Tijdens de eerste ouderavond wordt het project gepresenteerd en kunnen ouders kennismaken met elkaar en met de begeleiders.
Tijd: zondag, 11.45 – 13.15 uur
• Data: zo. (2023) 10 dec. en 17 dec. (2024) 14 jan, 28 jan, 11 febr. (voorstelviering 1e communicanten), 10 mrt, 14 en 21 apr, 26 mei.
• Ouderavond: wo. 14 nov. 2023 van 20.00 -21.30 u. en voorbereidingsavond dinsdag 14 mei 2024.
• Oefenavond: 21 juni 2024 om 19.00 u.
• Viering Eerste H. Communie: 23 juni 2024 om 10.00 uur (gezinsviering)
• Vergoeding: € 50,- (incl. materiaal)
• Begeleiding: Willeke de Vries en Pater Pieter van Wijlick sss.
Info / aanmelden: via de pastorie

H. Vormsel najaar 2023

Voor tieners vanaf 12 jaar en voor volwassenen is er dan gelegenheid het Vormsel te ontvangen.
•  Data van de bijeenkomsten: Zo. 17 sept. en 24 sept., 8 okt. en 29 okt (viering met voorstellen), 5 nov. en 12 nov.
•  Tijd en dag: zondag, 11.45 – 13.15 uur
•  Vormselviering: zo. 26 nov. 10.00 uur 2023
•  Voorbereidingsavond van vormselviering: di. 7 nov. 20.00 - 21.30  uur
•  Oefenavond: vr. 24 nov. 19.00 – 20.00 u.
•  Vergoeding: € 30,- (incl. materiaal); € 30,- Bijbel (katholiek).
Begeleiding: Willeke de Vries en Pater Pieter van Wijlick sss.

Misdienaars

Kinderen die hun Eerste H. Communie hebben gedaan, kunnen in de eucharistieviering op zondag meehelpen als misdienaar.
Begeleiding: Willeke de Vries • Tijd: 10.00 uur • Plaats: Begijnhofkapel
Info / aanmelden: via de pastorie

Gezinsviering

Gezinsvieringen, meestal elke 4e zondag van de maand.
Er is elke maand op zondag een viering speciaal voor gezinnen.
Tijd: 10.00 uur
• Data: (2023) 24 sept., 29 okt. (voorstellen Vormelingen), 26 nov. (Vormselviering), 26 dec. (15 uur Kindje Wiegen);
(2024) 28 jan., 11 febr. (2e zon, voorstellen 1e Communicanten), 24 mrt. (Palmzondag met palmprocessie en Kinderwoorddienst), 14 apr. (2e zon.), 26 mei, 23 juni (viering Eerste Communie).

Kinderwoorddienst (KWD) (4-13 jaar)

Kinderwoorddienst (KWD) (4-13 jaar), meestal elke 2e zondag v/d maand en soms op een andere zondag.
Deze dienst vindt plaats tijdens de zondagsviering van 10 uur (niet in juli en augustus en niet in andere schoolvakanties). De kinderen hebben tijdens het Woordgedeelte hun eigen bijeenkomst. De evangelielezing wordt op een voor hen begrijpelijke en creatieve manier behandeld. Zo kunnen kinderen meer vertrouwd raken met het leven van Jezus.
Tijd: Zondag, 10.00 uur
Data: (2023) 10 sept., 8 okt., 12 nov. en 10 dec.;
(2024) 14 jan., (feb. niet), 24 mrt. (Palmzondag met palmprocessie), (apr. en mei niet), 9 juni.
Begeleiding: Marilyn van Rijn.

Kindjewiegen

Het Kerstverhaal wordt verteld en de kinderen beelden dit verhaal samen uit. Een levende kerststal dus, voor kinderen, ouders, opa’s en oma’s.
Datum: ieder jaar op Tweede Kerstdag 26 december
• Tijd: 15.00 – 16.00 uur
Als je meedoet, kom dan om 14.00 uur naar de pastorie voor het verkleden (de kleding is aanwezig).
Info / aanmelden: via de pastorie