Kind en gezin

Eerste H. Communie voorjaar 2023

Kinderen van 8 tot 12 jaar kunnen zich voorbereiden op hun Eerste H. Communie. Tijdens de eerste ouderavond (wo 26 oktober 2022) wordt het project gepresenteerd en kunnen ouders kennismaken met elkaar en met de begeleiders.
Info en aanmelden Ouderavond 1e communie 26 okt 2022
Begeleiding: Willeke de Vries en Pieter van Wijlick sss
• Tijd: Zondag, 11.45 – 13.15 uur
• Vergoeding: € 50,- (incl. materiaal)
• Data: Zondagen (2022) 27 nov, en 11 dec;
(2023) 15 en 29 jan, 12 feb (voorstellen, gezinsviering), 12 mrt en 26 mrt, 23 apr, 11 juni.
• Ouderavond: wo. 26 okt. 2022 van 20.00-21.30 u.
• Oefenavond: vr. 23 mei 2023, 19.00 u
• Viering Eerste H. Communie: zo 25 juni, 10.00 uur (gezinsviering).
• Terugkomdag: zo 9 juli 11.45 uur.
Info / aanmelden: via de pastorie

H. Vormsel

Voor tieners vanaf 12 jaar en voor volwassenen is er gelegenheid het Vormsel te ontvangen. De voorbereiding begint volgend jaar 2023 weer in het najaar.

Misdienaars

Kinderen die hun Eerste H. Communie hebben gedaan, kunnen in de eucharistieviering op zondag meehelpen als misdienaar.
Begeleiding: Fons Kaan • Tijd: 10.00 uur • Plaats: Begijnhofkapel
Info / aanmelden: via de pastorie

Gezinsviering

Gezinsvieringen, meestal elke 4e zondag van de maand en soms ook op andere zondagen een viering speciaal voor gezinnen.
Tijd: 10.00 uur
• Data: (2022) 2 okt (Eerste Communieviering en tevens dopen), 30 okt, 27 nov, 26 dec. (15 uur Kindje wiegen);
(2023) 12 feb (voorstellen kinderen Eerste Communie), 26 mrt (KWD geen gezinsviering), 23 apr, 14 mei (KWD geen gezinsviering).
25 juni (viering Eerste Communie).

Kinderwoorddienst (KWD) (4-13 jaar)

Kinderwoorddienst (KWD) (4-13 jaar), meestal elke 2e zondag v/d maand en soms nog extra op een andere zondag.
Deze dienst vindt plaats tijdens de zondagsviering van 10 uur (niet in juli en augustus en niet in andere schoolvakanties). De kinderen hebben tijdens het Woordgedeelte hun eigen bijeenkomst. De evangelielezing wordt op een voor hen begrijpelijke en creatieve manier behandeld. Zo kunnen kinderen meer vertrouwd raken met het leven van Jezus.
Begeleiding: Marianne Jahn en Marilyn van Rijn
Tijd: Zondag, 10.00 uur
Data: (2022) 11 en 25 sept, 9 okt, 13 nov, 11 dec;
(2023) 15 jan, 29 januari, 12 en 26 mrt, 2 apr (Palmzondag), 14 mei (Moederdag), 11 juni.

Kindjewiegen

Het Kerstverhaal wordt verteld en de kinderen beelden dit verhaal samen uit. Een levende kerststal dus, voor kinderen, ouders, opa’s en oma’s.
Datum: ieder jaar op Tweede Kerstdag 26 december
• Tijd: 15.00 – 16.00 uur
Als je meedoet, kom dan om 14.00 uur naar de pastorie voor het verkleden (de kleding is aanwezig).
Info / aanmelden: via de pastorie