Kind en gezin

Eerste H. Communie 2022

De voorbereidingen voor de Eerste H. Communie is door omstandigheden verzet. De nieuwe data staan hieronder.

Kinderen van 8 tot 12 jaar kunnen zich voorbereiden op hun Eerste H. Communie. Tijdens de eerste ouderavond wordt het project gepresenteerd en kunnen ouders kennismaken met elkaar en met de begeleiders. Begeleiding: Willeke de Vries, Marilyn van Rijn en Pieter van Wijlick sss.
Tijd: Zondag, 11.45 – 13.15 uur • Vergoeding: € 45,- (incl. materiaal)
Data: Zondagen (2022) 13 mrt, 27 mrt, 3 apr, 24 apr (voorstellen, gezinsviering), 15 mei (gezinsviering), 22 mei, 12 jun, 11 sep, 25 sep.

• Oefenavond: vr. 30 sep, 19.00 uur
Kapel versieren: za 31 sep, 13.30 - 16.30 uur

• Viering Eerste H. Communie: zo 2 okt, 10.00 uur (gezinsviering)

• Terugkomdag: info volgt
Info / aanmelden: via de pastorie

Misdienaars

Kinderen die hun Eerste H. Communie hebben gedaan, kunnen in de eucharistieviering op zondag meehelpen als misdienaar.
Begeleiding: Fons Kaan • Tijd: 10.00 uur • Plaats: Begijnhofkapel
Info / aanmelden: via de pastorie

Gezinsviering

Elke 4e zondag van de maand. Een viering speciaal voor gezinnen. Tijd: 10.00 uur • data 2022:
23 jan.
febr. niet
27 mrt. kinderwoorddienst
10 apr. Palmzondag kinderwoorddienst
15 mei
26 juni kinderwoorddienst

Kinderwoorddienst (KWD) (4-13 jaar)

Elke 2e zondag van de maand.
Deze dienst vindt plaats tijdens de zondagsviering van 10 uur (niet in juli en augustus en niet in andere schoolvakanties). De kinderen hebben tijdens het Woordgedeelte hun eigen bijeenkomst. De evangelielezing wordt op een voor hen begrijpelijke en creatieve manier behandeld. Zo kunnen kinderen meer vertrouwd raken met het leven van Jezus.
Begeleiding: Marianne Jahn en Marilyn van Rijn
Tijd: Zondag, 10.00 uur
Data 2022: 9 jan,13 feb,13 mrt, 27 mrt en 10 apr (Palmzondag), 22 mei, 12 juni en 26 juni