Kind en gezin

!! Corona-virus !!

In verband met het Corona-virus kunnen de Gezinsvieringen en Kinderwoorddiensten tot nader order helaas niet doorgaan. De voorbereiding van de Eerste Communie gaat wel door, maar dan online.

Gezinsviering

Er is (bijna) elke maand op zondag een viering speciaal voor gezinnen.
Tijd: 10.00 uur
Data 2019: 8 sept, 13 okt (voorstellen Vormelingen), 24 nov (Vormselviering), 26 dec (15 uur Kindjewiegen),
Data 2020: 12 jan, 9 feb, 19 apr, 17 mei, 21 juni

Eerste H. Communie

Kinderen van 8 tot 12 jaar kunnen zich voorbereiden op hun Eerste H. Communie. Tijdens de eerste ouderavond wordt het project gepresenteerd
en kunnen ouders kennismaken met elkaar en met de begeleiders.
Begeleiders: Willeke de Vries en Pieter van Wijlick sss
Tijd: Zondag, 12.00 – 13.30 uur
Vergoeding: € 40,- (incl. materiaal)
Data 2019-2020: 8 dec, 12 jan, 26 jan, 9 feb (voorstellen, gezinsviering), 1 mrt, 29 mrt, 19 apr (gezinsviering), 17 mei (gezinsviering), 7 juni

Info / aanmelden: Uitnodiging 1e Communie 2019-2020
Ouderavond: di 12 nov, 20.00
Oefenavond viering: vr 19 juni, 19.00u
Viering Eerste H. Communie: zo 21 juni, 10.00 uur
Terugkomdag: zo 28 juni, 11.45 uur

Misdienaars

Kinderen die hun Eerste H. Communie hebben gedaan, kunnen in de eucharistieviering op zondag meehelpen als misdienaar.
Begeleiding: Fons
Tijd: 10.00 uur
Info / aanmelden: via de pastorie

Kinderwoorddienst (4-13 jaar)

Deze dienst vindt plaats tijdens de zondagsviering van 10 uur (niet in
juli en augustus en niet in andere schoolvakanties). De kinderen hebben tijdens het Woordgedeelte hun eigen bijeenkomst. De evangelielezing
wordt op een voor hen begrijpelijke en creatieve manier behandeld. Zo kunnen kinderen meer vertrouwd raken met het leven van Jezus.
Begeleiders: Marianne Jahn, Thea van der Klei, Marilyn van Rijn en Willeke de Vries
Tijd: Zondag, 10.00 uur
Data 2019-2020: 29 sept, 10 nov, 8 dec, 26 jan, 8 mrt, 29 mrt, 5 apr (Palmzondag), 28 juni

Kindje wiegen

Het Kerstverhaal wordt verteld en de kinderen beelden dit verhaal samen uit. Een levende kerststal dus. Leuk voor kinderen, ouders, opa’s en oma’s.
Als je meedoet, kom dan om 14.00 uur naar de pastorie voor het verkleden (de kleding is aanwezig).
Datum: donderdag 26 december 2019
Tijd: 15.00 – 16.00 uur
Info / aanmelden: via de pastorie