Kind en gezin

Eerste H. Communie

Kinderen van 8 tot 12 jaar kunnen zich voorbereiden op hun Eerste H. Communie. Tijdens de eerste ouderavond wordt het project gepresenteerd en kunnen ouders kennismaken met elkaar en met de begeleiders. Begeleiding: Willeke de Vries, Marilyn van Rijn en Pieter van Wijlick sss.
Tijd: Zondag, 11.45 – 13.15 uur • Vergoeding: € 45,- (incl. materiaal)
Data: Zondagen (2021) 12 dec, 19 dec. (2022) 9 jan, 23 jan. (voorstellen, gezinsviering), 6 feb, 13 feb, 13 mrt, 27 mrt. en 3 apr. (gezinsviering)

Ouderavond: wo. 10 nov. 2021, 20.00-21.30 u. • Oefenavond: vr. 13 mei 2022, 19.00 u • Viering Eerste H. Communie: zo 15 mei, 10.00 uur (gezinsviering) • Terugkomdag: zo 12 juni 11.45 uur.
Info / aanmelden: via de pastorie

Misdienaars

Kinderen die hun Eerste H. Communie hebben gedaan, kunnen in de eucharistieviering op zondag meehelpen als misdienaar.
Begeleiding: Fons Kaan • Tijd: 10.00 uur • Plaats: Begijnhofkapel
Info / aanmelden: via de pastorie

Gezinsviering

Elke 4e zondag van de maand. Een viering speciaal voor gezinnen.
Tijd: 10.00 uur • Data: (2021) 26 sept. (voorstellen) 31 okt, 21 nov, (Vormselviering) 26 dec. (15 uur Kindjewiegen); (2022) 23 jan. (voorstellen 1e Comm.) febr. niet, 27 mrt. KWD, 10 apr. (Palmzondag KWD). 15 mei (viering Eerste Communie) en 26 juni KWD.

Kinderwoorddienst (KWD) (4-13 jaar)

Elke 2e zondag van de maand.
Deze dienst vindt plaats tijdens de zondagsviering van 10 uur (niet in juli en augustus en niet in andere schoolvakanties). De kinderen hebben tijdens het Woordgedeelte hun eigen bijeenkomst. De evangelielezing wordt op een voor hen begrijpelijke en creatieve manier behandeld. Zo kunnen kinderen meer vertrouwd raken met het leven van Jezus.
Begeleiding: Marianne Jahn, Marilyn van Rijn en Maria Calvo
Tijd: Zondag, 10.00 uur
Data: (2021) 12 sept, 10 okt, 14 nov. en 12 dec; (2022) 9 jan, 13 feb, 13 mrt, 27 mrt en 10 apr, (Palmzondag), 22 mei, 12 juni en 26 juni

Kindje wiegen

Het Kerstverhaal wordt verteld en de kinderen beelden dit verhaal samen uit. Een levende kerststal dus, voor kinderen, ouders, opa’s en oma’s.        Als je meedoet, kom dan om 14.00 uur naar de pastorie voor het ver­kleden (de kleding is aanwezig).
Datum: Zondag 26 december 2021
Tijd: 15.00 – 16.00 uur
Info / aanmelden: via de pastorie (zie voorpagina)