Associés

De congregatie van het heilig Sacrament kent zoiets als een derde orde: associés. Dat zijn mensen die niet intreden, dus geen sacramentijn worden, maar zich wel met de eucharistische spiritualiteit van de congregatie verbinden door het uitspreken van een belofte. Dat kan na een periode van voorbereiding. Bij de communiteit in Amsterdam hebben zich meer dan tien associés aangesloten, en dat aantal neemt toe. Zij geven uitdrukking aan hun verbondenheid door drie thema's: samen bidden, samen werken en samen leven.

Maandelijks komen zij met enkele paters bijeen om zich te verdiepen in bijvoorbeeld de stichter van de congregatie: pater Eymard, de eucharistie, aanbidding en Bijbelse onderwerpen. Associés komen naar de kapel voor vieringen en aanbidding. Ze eten af en toe een hapje mee. Ze doen iets voor de congregatie, de communiteit en/of de kapel.

Heb je interesse? Stuur dan een mailtje naar de overste van de communiteit, Aad van Ruiten: sss.aadvanruiten@gmail.com