Gebed voor onze aarde

Gebed voor onze aarde

Uit Laudato Si':

Almachtige God,
die aanwezig zijt in het onmetelijke heelal
én in het kleinste van Uw schepselen,
Gij die met uw tederheid,
al het bestaande omgeeft,
stort over ons uit de kracht van uw liefde,
Opdat wij zorgen
voor het leven en zijn schoonheid behoeden.
Overspoel ons met vrede,
opdat wij als broeders en zusters leven,
zonder iemand te benadelen.
God van de armen,
help ons de verlaten en vergeten mensen van deze wereld
die zo waardevol zijn in uw ogen,
te redden.
Maak ons leven weer gezond,
opdat wij de wereld beschermen
en en haar niet plunderen,
opdat wij schoonheid zaaien
en geen vervuiling en verwoesting.
Raak de harten
van allen die alleen maar voordeel zoeken
ten koste van de armen en van de aarde.
Leer ons de waarde van alle dingen te ontdekken,
met verbazing te kijken,
te erkennen dat wij ten diepste verbonden zijn
met alle schepselen
op onze weg naar uw oneindig licht.
Dank dat Gij alle dagen met ons zijt.
Ondersteun ons, alstublieft, in onze strijd
voor gerechtigheid, liefde en vrede.