Cursus, catechese en spiritualiteit

!! Corona-virus !!

In verband met het Corona-virus kunnen onderstaande activiteiten tot nader order helaas niet doorgaan.

Jongeren in gesprek

Als je je geloof wilt verdiepen en er met anderen over wilt praten, dan ben je van harte welkom in deze gespreksgroep. Om de week op maandagavond behandelen we de basiselementen van het katholieke geloof vanuit de Bijbel, vanuit de catechismus voor jongeren (Youcat) en met dvd’s. Ook zal de “theologie van het lichaam” van paus Johannes Paulus II worden behandeld, over de menselijke liefde in het plan van God. Steeds na de inleiding is er gelegenheid tot uitwisseling. We sluiten de avond af met twintig minuten aanbidding. Daarna is er gelegenheid even na te praten met een drankje.

Tijd: Maandag, 20.00 – 22.00 uur
Vergoeding: per avond € 3,-
Data 2019: 2 sept, 16 sept, 30 sept, 14 okt, 28 okt, 11 nov, 25 nov, 9 dec, 23 dec,
Data 2020: 6 jan, 20 jan, 3 febr, 17 febr, 2 mrt, 16 mrt, 30 mrt, 20 apr, 11 mei, 25 mei, 8 juni en 22 juni.
Info / aanmelden: Gerard Wijers sss. E-mail: sss.ghmwijers@gmail.com

Bezinning voor senioren (vanaf 60 jaar)

Op de eerste woensdag van de maand komen we bij elkaar om van gedachten te wisselen over onderwerpen rond geloofsbeleving en het ouder worden. We delen ervaringen, en er is plaats voor de actualiteit.
Begeleiding: Dorine Baas en Marilyn van Rijn
Tijd: Woensdag, 10.00 – 12.00 uur
Vergoeding: € 27,-
Data 2019: 4 sep, 2 okt, 6 nov,
data 2020: 8 jan, 5 feb, 4 mrt, 1 apr, 6 mei, 3 juni
Aanmelden: via de pastorie

 

Bezinningsmomenten Eucharistische Spiritualiteit

Veel mensen zoeken naar een spiritualiteit om hun christelijk engagement in het dagelijks leven te verdiepen. Dit seizoen zullen we aandacht besteden aan de wisselwerking tussen leken-gelovigen en ordes en congregaties. De leefregel van de sacramentijnen zegt: “Opdat zij zich in heel hun leven en in al hun werkzaamheden door de Eucharistie laten inspireren.” Zo is er een regel voor Eucharistisch Leven voor leken die willen delen in het charisma van Pater Eymard (1811-1868).
Begeleiding: Aad van Ruiten sss
Tijd: Woensdag, 19.30 – 21.00 uur
Vergoeding: € 12,-
Data 2019-2020: 13 nov, 20 nov, 6 mei en 13 mei
Info / aanmelden: Aad van Ruiten sss. E-mail: sss.aadvanruiten@gmail.com

Rond het Woord van Leven

“Zij legden zich ernstig toe op de leer van de apostelen” (Hand. 2, 42). De eerste christenen hebben een voorbeeld nagelaten. De meditatie van het maandelijkse “Woord van Leven” kan ons inspireren als bron van bezinning
en uitwisseling. We willen delen wat het Woord in ons leven doet.
Begeleiding: Aad van Ruiten sss
Tijd: 3e dinsdag van de maand, 20.00 – 21.30 uur
Vergoeding: € 30,-
Data 2029-2020: 20 aug, 17 sept, 15 okt, 19 nov, 17 dec, 21 jan, 18 febr, 17 mrt, 21 apr, 19 mei, 16 juni
Info / aanmelden: Aad van Ruiten sss. E-mail: sss.aadvanruiten@gmail.com