Cursus, catechese en spiritualiteit

Rond het Woord van Leven

'Zij legden zich ernstig toe op de leer van de apostelen' (Hand. 2, 42). De eerste christenen hebben een voorbeeld nagelaten. De meditatie van het maandelijkse “Woord van Leven” kan ons inspireren als bron van bezinning en uitwisseling. We willen delen wat het Woord in ons leven doet.

Begeleiding: Aad van Ruiten sss
Tijd: 3e dinsdag van de maand, 20.00 – 21.30 uur
Vergoeding: € 30,-
Data 2029-2020: 20 aug, 17 sept, 15 okt, 19 nov, 17 dec, 21 jan, 18 febr, 17 mrt, 21 apr, 19 mei, 16 juni
Info / aanmelden: Aad van Ruiten sss. e-mail: sss.aadvanruiten@gmail.com

Bezinning voor senioren (vanaf 60 jaar)

Op de eerste woensdag van de maand komen we bij elkaar om van gedachten te wisselen over onderwerpen rond geloofsbeleving en het ouder worden. We delen ervaringen en er is plaats voor de actualiteit.

Begeleiding: door Dorine Baas of door Marilyn van Rijn
Tijd: Woensdag, 10.00 – 12.00 uur
Vergoeding: € 27,-
Data 2019: 2 sep, 14 okt (1 week later), 4 nov,
data 2020: 6 jan, 3 feb, 3 mrt, 7 apr, 12 mei (1 week later), 9 juni (1 week later)
Aanmelden: via de pastorie

Jongeren in gesprek

Er zijn avonden ter verdieping van ons geloof. We willen de basiselementen behandelen van het katholiek geloof vanuit de H. Schrift en de catechismus. Er zullen een aantal heiligen behandeld worden die met hun leven hebben getuigd van de liefde voor Christus en zijn volk, de Kerk. Zij waren levend evangelie voor hun tijd maar zijn ook nu actueel.
Na de inleiding, gevolgd door een uitwisseling, wordt elke avond afgesloten met gebed. Vooraf is er om 18.45 uur een gezamenlijke maaltijd met soep en brood.

Begeleiding: Mgr. Jan van Burgsteden sss en Gerard Wijers sss
Tijd: maandag, 20.00 – 22.00 uur
Vergoeding: per avond € 3,-
Data: (2020) 7 sep, 21 sep, 5 okt, 26 okt, 9 nov, 23 nov, 7 dec en 21 dec
(2021) 4 jan, 18 jan, 8 feb, 22 feb, 8 mrt, 22 mrt, 12 apr, 26 apr, 10 mei, 31 mei, 14 jun en 28 jun
Info / aanmelden: Gerard Wijers sss. E-mail: sss.ghmwijers@gmail.com