Cursus, catechese en spiritualiteit

Rond het Woord van Leven

“Zij legden zich ernstig toe op de leer van de apostelen, bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van het brood en in het gebed” (Hand. 2,42). De eerste christenen hebben een voorbeeld nagelaten. Als meditatie wordt het maandelijkse “Woord van Leven” benut als bron van bezinning en uitwisseling. We willen delen wat het Woord in ons leven doet.
Begeleiding: Aad van Ruiten sss.
Informatie over de exacte data van seizoen 2022/2023 volgt

Bezinning voor senioren (vanaf 60 jaar)

Op de eerste woensdag van de maand komen we bij elkaar om van gedachten te wisselen over onderwerpen rond geloofsbeleving en het ouder worden. We delen ervaringen, en er is plaats voor de actualiteit.
Begeleiding: Dorine Baas
• Tijd: 1e woensdag van de maand, 10.15 – 12.15 uur
• Vergoeding: € 3,50 per keer
• Data: (2022) 7 sept, 5 okt Attentie, gaat vanwege omstandigheden niet door!!, 2 nov, 7 dec;
(2023) 4 jan, 1 feb, 1 mrt, 5 apr, 3 mei, 7 juni.
Aanmelden: via de pastorie

 

 

 

Jongeren in gesprek (18-40 jaar)

Er zijn avonden ter verdieping van ons geloof. We willen de basiselementen behandelen van het katholiek geloof vanuit de H. Schrift en de catechismus. Na de inleiding, gevolgd door een uitwisseling, wordt elke avond afgesloten met gebed. Vooraf is er om 18.45 uur een gezamenlijke maaltijd met soep en brood.
Begeleiding: Mgr. Jan van Burgsteden sss en Gerard Wijers sss
• Tijd: Dinsdag 20.00 – 22.00 uur
• Data: (2022) 27 sept, 25 okt en 22 nov;
(2023) 3 jan, 7 feb, 7 mrt, 11 apr, 2 mei en 6 juni.
• Info / aanmelden: Gerard Wijers sss E-mail: sss.ghmwijers@gmail.com
• Vergoeding voor het hele jaar: € 45,-