Cursus, catechese en spiritualiteit

Rond het Woord van Leven

“Zij legden zich ernstig toe op de leer van de apostelen, bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van het brood en in het gebed” (Hand. 2,42). De eerste christenen hebben een voorbeeld nagelaten. Als meditatie wordt het maandelijkse “Woord van Leven” benut als bron van bezinning en uitwisseling. We willen delen wat het Woord in ons leven doet.
• Tijd: 3e maandag van de maand, 20.00 – 21.30 uur
• Data: (2023) 21 aug, 18 sept,  16 okt (1 week eerder), 20 nov,  en 11 dec (1 week eerder).
(2024) 15 jan, 19 feb, 18 mrt, 15 apr, 13 mei (1 week eerder) en 17 juni.
• Vergoeding: € 30,-
Info/ aanmelden en begeleiding: pater Aad van Ruiten sss. E-mail: sss.aadvanruiten@gmail.com

Bezinning voor senioren (vanaf 60 jaar)

Op de tweede maandag van de maand komen we bij elkaar om van gedachten te wisselen over onderwerpen rond geloofsbeleving en het ouder worden. We delen ervaringen, en er is plaats voor de actualiteit.
• Tijd: 2e maandag van de maand, 10.30 – 12.00 uur
• Data: (2023) 11 sept, 9 okt, 13 nov en 11 dec.
(2024) 8 jan, 12 feb, 11 mrt, 8 apr, 13 mei, 10 juni en 8 juli.
• Vergoeding: € 3,50 per keer
• Begeleiding: Pater Gerard Wijers sss.
Aanmelden: via de pastorie

Jongeren in gesprek (18-40 jaar)

Er zijn avonden ter verdieping van ons geloof. We willen de basiselementen behandelen van het katholiek geloof vanuit de H. Schrift met de Romeinenbrief en de catechismus. Na de inleiding, gevolgd door een uitwisseling, wordt elke avond afgesloten met gebed. Vooraf is er om 18.45 uur een gezamenlijke maaltijd met soep en brood.
• Tijd: Dinsdag 20.00 – 22.00 uur
• Data: (2023) 5 sept, 3 okt en 7 nov.
(2024) 9 jan., 6 feb, 5 mrt, 9 apr, 7 mei en 4 juni.
• Begeleiding: Mgr. Jan van Burgsteden sss. en Pater Gerard Wijers sss.
• Vergoeding voor het hele jaar: € 55,-
Info / aanmelden: Gerard Wijers sss. E-mail: sss.ghmwijers@gmail.com