Cursus, catechese en spiritualiteit

Rond het Woord van Leven

“Zij legden zich ernstig toe op de leer van de apostelen, bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van het brood en in het gebed” (Hand. 2,42). De eerste christenen hebben een voorbeeld nagelaten. Als meditatie wordt het maandelijkse “Woord van Leven” benut als bron van bezinning en uitwisseling. We willen delen wat het Woord in ons leven doet.
Begeleiding: Aad van Ruiten sss.
Tijd: 3e dinsdag van de maand, 20.00 – 21.30 uur • Vergoeding: € 30,-
Data: (2021) 17 aug, 14 sept. (1 wk. eerder), 19 okt. 16 nov. en 14 dec. (1 wk. eerder); (2022) 18 jan, 15 febr, 15 mrt, 19 apr, 17 mei en 21 juni.
Info / aanmelden: Aad van Ruiten sss. E-mail: sss.aadvanruiten@gmail.com

Bezinning voor senioren (vanaf 60 jaar)

Op de eerste woensdag van de maand komen we bij elkaar om van gedachten te wisselen over onderwerpen rond geloofsbeleving en het ouder worden. We delen ervaringen, en er is plaats voor de actualiteit.
Begeleiding: Marilyn van Rijn of Dorine Baas
Tijd: 1e woensdag van de maand, 10.00 – 12.00 uur
Vergoeding: € 27,-
Data: (2021) 1 sept, 6 okt, 3 nov; (2022) 5 jan, 9 feb. (1 wk later), 2 mrt, 6 apr, 4 mei, 1 juni.
Aanmelden: via de pastorie

 

Jongeren in gesprek (18-40 jaar)

Er zijn avonden ter verdieping van ons geloof. We willen de basiselementen behandelen van het katholiek geloof vanuit de H. Schrift en de catechismus.
Na de inleiding, gevolgd door een uitwisseling, wordt elke avond afgesloten met gebed. Vooraf is er om 18.45 uur een gezamenlijke maaltijd met soep en brood.
Begeleiding: Mgr. Jan van Burgsteden sss. en Gerard Wijers sss.
Tijd: Maandag 20.00 – 22.00 uur
Data: (2021) 23 aug, 6 sept, 27 sept, 4 okt, 18 okt, 8 nov, 22 nov. en 6 dec; (2022) 3 jan, 17 jan, 31 jan, 14 febr, 28 febr, 21 mrt, 4 apr, 25 apr, 16 mei, 30 mei en 20 juni.
Info / aanmelden: Gerard Wijers sss. E-mail: sss.ghmwijers@gmail.com
Vergoeding voor het hele jaar: € 55,-