Sint Nicolaas

Wie denkt er in deze tijd niet aan St. Nicolaas?
Willeke en ik* waren in mei jl. op Samos, één van de eilanden van Griekenland. Sinds 2004 gaan we daar elk jaar naar toe. Niet meer als toeristen, want we bezoeken daar inmiddels onze vrienden. Het worden er steeds meer, hebben we ervaren. Op Samos was ook St. Paulus, de apostel, die we kennen uit de Bijbel.

Handelingen 20 vertelt ons daarover. Wie de Egeïsche Zee bevoer en langs Samos kwam, moest tol betalen. Dus, toen Paulus op een schip richting Cyprus voer, kwam hij langs Samos. Nabij Samos ligt op 2,5 uren varen Patmos, waar Johannes (die van Jezus de opdracht kreeg om voor zijn moeder Maria te zorgen) naar verbannen werd vanuit Efeze.
We hebben inmiddels ook Efeze bezocht en twee keer Patmos. (lees de openbaringen).
Toen we dit jaar onze vrienden in Samos - stad bezochten, vertelden zij ons dat St. Nicolaas de patroonheilige van de stad is. Wat wil nu het toeval: ook van Amsterdam is St. Nicolaas de patroonheilige!
Voor mijn vrouw en mij een bijzondere openbaring, dat St. Nicolaas onze beide steden beschermt!

Terug naar Samos. Wat we ervaren is, dat de inwoners het financieel armer hebben dan wij. Maar, en dat is mijn conclusie, ze zijn eigenlijk rijker dan wij, omdat ze door hun gastvrijheid en vriendschap zonder verplichtingen ons duidelijk maken, dat geld niet voorop staat. Als christenen kunnen we ons verbonden weten met allen die begrijpen waar het om gaat in deze wereld. We kunnen er kracht uit putten!
St. Nicolaas geeft! Wij ontvangen. In nederigheid, want geven we hem een cadeau voor zijn verjaardag? Iets om over na te denken.
Willeke en ik hopen in 2019 weer op Samos te zijn.
Voor ons is het daar een stukje paradijs op aarde.

Mark de Vries

* Familie De Vries - Willeke: Eerste Communie - en Vormselbegeleiding en Mark: orgelspel en orgelbespelingen in de Begijnhofkapel