Sacramentijnen eerste versie

Congregatie van het Heilig Sacrament

De Begijnhofkapel is toevertrouwd aan de paters sacramentijnen van de Congregatie van het Heilig Sacrament (Societas Sanctissimi Sacramenti, afgekort sss). Ze hebben in Amsterdam een leefgemeenschap naast de pastorie van de Begijnhofkapel, aan de Nieuwezijds Voorburgwal 371.

Pater Eymard Feest

Ieder jaar, eind juli of begin augustus, herdenken we de sterfdag van de stichter van de sacramentijnen, Pierre-Julien Eymard (1811-1868). Dit gebeurt in een plechtige Eucharistieviering, met aansluitend een lezing over een aspect van zijn leven. Daarna ontvangst op de pastorie.  U bent van harte uitgenodigd.

Pierre-Julien Eymard

De congregatie werd in 1856 in Parijs gesticht door Pierre-Julien Eymard. Hij ontdekte hoezeer de liefde van God tot ons komt in de Eucharistie en hoe zij die liefde in ons voedt. Tegelijk roept zij ons op daarop te antwoorden met een leven van liefde voor God en voor de medemens.
Dit inzicht bepaalt het leven van de sacramentijnen. Zij leven in gemeenschappen die de viering van de Eucharistie centraal stellen, als uitdrukking van dank voor Gods trouw aan de mensen en voor Jezus die zich tot het einde toe aan ons gegeven heeft.

Die dankbaarheid beleven zij ook in een gebed van stille aanbidding bij de Tekenen van Jezus’ nabijheid. Vanuit die bron werken zij aan een levende geloofsgemeenschap voor het welzijn van de wereld.

Meer informatie:
www.ssscongregatio.org
www.blessedsacrament.com

Als u met ons wilt kennismaken, kunt u contact opnemen met pater Aad van Ruiten sss
Tel. 020 622 19 18.